Paslaugos

Įmonėms PVM mokėtojoms, turinčioms iki 10 sąskaitų per mėnesį. Kaina nuo 250lt/mėn +pvm
 
·  Sąskaitų faktūrų, banko išrašų ir kitų einamųjų dokumentų tvarkymas.
·  Darbuotojų priėmimo, atleidimo ir kitų vienkartinių dokumentų rengimas.
 
·  Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas.
·  Finansinių ataskaitų rengimas.
·  Konsultacijos buhalterijos ir mokesčių klausimais.
 
·  Pirkimų ir pardavimų dokumentų išrašymas  ir registravimas;
·  Mokėjimo pavedimų paruošimas;
·  Ilgalaikio turto apskaita;
·  Atsargų apskaita;
 
Rengiame Balansą, Pelno/Nuostolių ataskaitas.
 
Buhalterinės apskaitos paslaugos apima: skolų ataskaitos, pajamų ir sąnaudų analizė,ilgalaikio, trumpalaikio turto ataskaitos,  pelno mokesčio paskaičiavimas, mokėtinų mokesčių ataskaitos.